free counter with statistics

Samtalsmetoder & förhållningssätt för förändring

Coaching & Motivation erbjuder:
* Kurser i Motiverande samtal (MI) för yrkesverksamma som motiverar andra till livsstilsförändringar
* Stöd till anhöriga och föreläsningar om att leva nära en person med missbruksproblematik


Motiverande samtal (MI) är en kommunikationsstil som visat god effekt i forskning för att stärka människors egen motivation till beteende- och livsstilsförändringar. Vi erbjuder MI-grundkurser, inspirations-dagar och fördjupningskurser.

För anhöriga erbjuder vi stöd och hjälp i form av programmet CRAFT (Community Reinforcement And Family Training), anhörigworkshops och föreläsningar. Anhöriga till personer med missbruksproblematik lider ofta av långvarig stress, oro och rädsla. De har även stor erfarenhet och kan vara en viktig resursperson i förändringsprocessen för personen med missbruk.

Nyheter

2014-11-17

Carina först i Sverige att blir certifierad CRAFT-terapeut! Vill du läsa mer om CRAFT för anhöriga, klicka här!

2014-11-16

CRAFT kurs, 14-15/3 2015. Helgkurs för anhöriga till personer med missbruk. Anmälan och mer information kan du läsa här!

2014-08-10

Öppen MI-fördjupning i Sthlm dec 2014! *** Fullsatt! ***
2 dagars fördjupningskurs i Motiverande Samtal för personer som redan gått MI-grundkurs. 4-5/12 2014. OBS! Klicka här för mer information och anmälan!

2014-08-10

Ny kurs för samtalsledare - Anhöriga! *** Fullsatt! ***
2 dagars kurs för Samtalsledare till ”Arbetsmanual för anhöriga
till missbrukare”. Datum: 8-9/12 2014
För mer information, klicka här!

2014-09-17

Eter P4 Gotland Carina med flera intervjuas om medberoende från konferens för anhöriga på Gotland. Vill du lyssna? Klicka här! Reportaget är ca 32 min in i programmet.

2014-07-15

Deltagit i CRAFT-utbildning i Texas, USA. Program för anhöriga till personer med missbruk, läs mer om CRAFT här!

Böcker & material

"Släpp kontrollen - Vinn friheten" En bok för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser av Carina Bång är nu publicerad. Läs mer och beställ boken, klicka här!
Köp boken - Släpp kontrollen - Vinn friheten!

Arbetsmanualen för anhöriga
till missbrukare!

Arbetsmanualen för anhöriga

Dubbelkolla din mailadress så den är korrekt.
Annars kan inte manualen skickas till dig. 

Kostnad: 59 kr (inkl 6% moms)
Författare: Carina Bång © 2006

Gratis motivationsguide på Aftonbladet Carina coachar på Aftonbladet, ladda ned guiden gratis: MOTIVATIONSGUIDEN