free counter with statistics

 Välkommen hit!

Utbildning och coaching

Coaching & Motivation Scandinavia AB erbjuder coaching för privatpersoner och utbildning för yrkesverksamma som motiverar andra personer till livsstils- och beteendeförändringar.

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad kommunikationsstil för att stärka människors motivation till beteende- och livsstilsförändringar samt samtalsmetodiken inom coaching syftar till att hjälpa människor att nå mål och resultat. Vår vision är att hjälpa anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik till större välbefinnande och att utbilda personal att bemöta och motivera personer till förändring.

Nyheter

2014-01-27

Anhörigworkshop 9-11/5 2014, Sthlm
Fokus sätts på de anhörigas behov och situation. Vi arbetar och diskuterar utifrån "Arbetsmanual för anhöriga", för mer information, klicka här!

2014-01-22

Öppen MI-grund i Sthlm hösten 2014!
4 dagars grundkurs i Motiverande Samtal 12-17-18/11 + 10-11/12 2014. OBS! Klicka här för mer information och anmälan!

2014-01-22

Ny kurs för samtalsledare - Anhöriga!
2 dagars kurs för Samtalsledare till ”Arbetsmanual för anhöriga
till missbrukare”. Datum: 8-9/12 2014
Ett arbetsmaterial till hjälp för att stödja anhöriga till bättre hälsa och välbefinnande. För mer information, klicka här!

2014-01-22

Öppen MI-fördjupning i Sthlm dec 2014!
2 dagars fördjupningskurs i Motiverande Samtal för personer som redan gått MI-grundkurs. 4-5/12 2014. OBS! Klicka här för mer information och anmälan!

2013-04-06

"Släpp kontrollen - Vinn friheten" En bok för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser av Carina Bång är nu publicerad. Läs mer och beställ boken, klicka här!

Släpp kontrollen - Vinn friheten!

2012-12-15

Nya samtalsledare för "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" har utbildats! Klicka här för att se om det finns samtalsledare på din ort!

2012-11-02

Aftonbladets bilaga Hanna & Amanda
Carina svarar på frågor om att förändra beteende- och tankemönster i tidningen Hanna & Amanda. Nr 2 2012.

2012-03-17

MI-kamratstödjarkurs höst 2012!
3 dagars kurs för MI-kamratstödjare genomförd! Kamratstödjarnas uppgift är att vara en del i att implementera MI på arbetsplatsen och att hålla MI levande tillsammans med kollegorna.

2011-08-09

Carina omnämns i DN-artikel. Artikeln handlar om "Totte" och hans väg ur alkohol- och narkotikamissbruk. Läs hela artikeln här: DN-artikel.

2011-02-20

Arbetsmanualen för anhöriga
till missbrukare!

Arbetsmanualen för anhöriga

Dubbelkolla din mailadress så den är korrekt.
Annars kan inte manualen skickas till dig. 

Kostnad: 59 kr (inkl 6% moms)
Författare: Carina Bång © 2006

2011-02-25

Carina Coaching & Motivation ombildar till aktiebolag: Coaching & Motivation Scandinavia AB.

2010-12-15

Coachkonferens på Skövde Högskola! Carina höll tillsammans med Eva Sandsjö-Liljedahl 2 dags coachkonferans för studenter på Hälsocoachprogrammet. Engagerade studenter och roliga övningar!

2010-05-26

Föreläsning på Spelberoendes Riksförbund i Malmö!
En intressant föreläsningsdag för engagerade deltagare, där Carina höll i temat om att vara anhörig till personer med missbruksproblematik.

2009-06-09

MI-forum i Barcelona!
Tillbaka igen från Barcelona efter inspirerande forum om Motivational Interviewing i Barcelona.

2008-09-31

MI-konferens och MITI-utbildning
Carina har varit i New Mexico på internationell konferens för MI-tränare samt MITI-utbildning. Mycket spännande och lärorikt!

2007-11-09

Carina coachar på Aftonbladet gällande motivation. Till programmet utvecklades en Motivationsguide, har kan du ladda ned den gratis: MOTIVATIONSGUIDEN

2007-09-21

TNT-Bulgarien
Carina deltog i den internationella MI-tränar utbildningen TNT i Bulgarien.

2007-05-07

Carina Coaching & Motivation coachar i tidningen Metro.