free counter with statistics

 Välkommen hit!

Motiverande samtal och anhörigstöd

Coaching & Motivation Scandinavia AB erbjuder kurser i Motiverande samtal (MI) för yrkesverksamma som motiverar andra personer till livsstils- och beteendeförändringar samt anhörigstöd och föreläsningar om att vara anhörig till personer med missbruksproblemtik.

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad kommunikationsstil för att stärka människors motivation till beteende- och livsstilsförändringar. Vi erbjuder MI-grundkurser, inspirationsdagar och fördjupningskurser.

Anhöriga och familjemedlemmar till personer med missbruksproblematik lider ofta av långvarig stress, oro och rädsla. De besitter även stor erfarenhet och kan vara en viktig resursperson i förändringsprocessen för personen med missbruk. Vi erbjuder CRAFT (Community Reinforcement And Family Training), anhörigworkshops och föreläsningar som stöd för anhöriga och ökad kunskap om anhörigas situationer.

Nyheter

2014-07-15

Deltagit i CRAFT-utbildning i Texas, USA. Program för anhöriga till personer med missbruk, läs mer om CRAFT här!

2014-06-10

Seminarium 11/11, Sthlm. Hur påverkas arbetslivet av att vara anhörig?
Riktat till yrkesverksamma inom HR, företagshälsor, vårdcentraler m.fl. Läs mer här!

2014-06-10

Ny kurs för samtalsledare - Anhöriga!
2 dagars kurs för Samtalsledare till ”Arbetsmanual för anhöriga
till missbrukare”. Datum: 8-9/12 2014
För mer information, klicka här!

2014-06-10

Öppen MI-fördjupning i Sthlm dec 2014!
2 dagars fördjupningskurs i Motiverande Samtal för personer som redan gått MI-grundkurs. 4-5/12 2014. OBS! Klicka här för mer information och anmälan!

2014-06-10

Pilotkurs "Stödjande samtal" sponsras av av Qvinno Qulan (RFHL) och Stiftelsen Bråviken.

2014-04-06

"Släpp kontrollen - Vinn friheten" En bok för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser av Carina Bång är nu publicerad. Läs mer och beställ boken, klicka här!

Släpp kontrollen - Vinn friheten!

2012-11-02

Aftonbladets bilaga Hanna & Amanda
Carina svarar på frågor om att förändra beteende- och tankemönster i tidningen Hanna & Amanda. Nr 2 2012.

2013-02-20

Arbetsmanualen för anhöriga
till missbrukare!

Arbetsmanualen för anhöriga

Dubbelkolla din mailadress så den är korrekt.
Annars kan inte manualen skickas till dig. 

Kostnad: 59 kr (inkl 6% moms)
Författare: Carina Bång © 2006

2011-08-09

Carina omnämns i DN-artikel. Artikeln handlar om "Totte" och hans väg ur alkohol- och narkotikamissbruk. Läs hela artikeln här: DN-artikel.

2008-09-31

MI-konferens och MITI-utbildning
Carina har varit i New Mexico på internationell konferens för MI-tränare samt MITI-utbildning. Mycket spännande och lärorikt!

2007-11-09

Carina coachar på Aftonbladet gällande motivation. Till programmet utvecklades en Motivationsguide, har kan du ladda ned den gratis: MOTIVATIONSGUIDEN

2007-09-21

TNT-Bulgarien
Carina deltog i den internationella MI-tränar utbildningen TNT i Bulgarien.

2007-05-07

Carina Coaching & Motivation coachar i tidningen Metro.